Muuttuva työympäristö

Osallistuin Studia generalian järjestämään Mikä Big Data? -luentoon, jossa professori Timo Honkela kertoi koneoppimisesta ihmistieteiden työkaluna. Luennon kuunneltuani mieleeni jäi kolme asiaa:

  1. Dataa on ja sitä tulee koko ajan lisää
  2. Koneoppimisessa työntekijän kannalta on sekä hyvää että huonoa: koneet tulevat vähentämään työpaikkoja, mutta samalla ne helpottavat esim. dataan pohjautuvassa terveydenhoidossa
  3. Ongelmat maailmassa johtuvat suurelta osin siitä, että ihmiset eivät ymmärrä toisiaan

Mielenkiintoisia asioita, jotka saivat miettimään muuttuvaa työympäristöä ja teknologian mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Globalisaatio ja digitalisaatio muokkaavat työympäristöä ja työn tekemistä suuresti jo nyt. Työ sirpaloituu entistä enemmän ja ns. vakituisia työpaikkoja on tulevaisuudessa vähemmän. Leipä on nyhdettävä palasista, jotka ovat hajallaan ympäri maailmaa ja palkka muodostuu työsuoritteista. Kolikon toinen puoli on, että työntekijällä on tulevaisuudessa yhä suurempi itsemääräämisoikeus työn tekemiseen ja työtehtäviensä rytmittämiseen. Samalla myös vastuu työn tuloksista ja onnistumisesta lisääntyy.

Muuttuvan työympäristön lisäksi myös työvoima muuttuu. Laaja joukko eri sukupolvia työskentelee yhdessä. 80-luvulla syntyneet sukupolvet tulevat dominoimaan työmarkkinoita sekä muuttamaan työyhteisöissä vallinneet arvot ja normit. Työelämässä menestyminen  vaatiikin omien arvojen, asenteiden ja työtapojen muuttamista, lisäksi on sopeuduttava jatkuvaan muutokseen ja tietyntyyppiseen epävarmuuteen.

Mitä sitten vaaditaan johtamiselta? Johtamisessa korostuu ihmisymmärrys sekä kyky luoda aito työyhteisö. Työn johtamisella ja organisoimisella, avoimella keskustelulla sekä luottamuksella on suuri vaikutus työn tuottavuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Lisäksi palautetta halutaan nopeasti ja jatkuvasti, sillä nettisukupolvet ovat tottuneet jatkuvaan kanssakäymiseen ja palautteeseen erilaisissa digitaalisissa verkostoissa toimiessaan.

Työelämä muuttuu, oletko valmis?

 

 

 

Kirjoita oma mielipiteesi tähän

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: