Kokemukseni

Liiketoiminnan kehittäminen
liikevaihdon kasvu 19%, tuloksen kehittäminen negatiivisesta positiiviseksi ja kassavirran kasvattaminen  10% (kaksí eri yritystä)

Muutosjohtaminen
muutosjohtaminen on jokaisen johtajan jokapäiväinen työkalu. Pari suurinta koko organisaation toimintaan vaikuttanutta muutosprosessia ovat olleet yt-prossessin läpivienti ja organisaatiorakenteen muutos kahdessa yrityksessä sekä toimintatapojen muutos resurssitehokkuuden lisäämiseksi.

Strategiatyö
strategian luomisessa on tärkeää ottaa huomioon, miten nopeasti ja suuresti yritystä halutaan kehittää. Nämä seikat huomioon ottaen olen ollut luomassa kasvustrategioita, joiden avulla yritykset ovat kehittyneet positiivisesti haluttuun suuntaan.

Kansainvälisyys

  • yli 20 vuoden kokemus kansainvälisistä tavarantoimittajasuhteista ja niiden kehittämisestä
  • työskentely maailmanlaajuisessa lääketieteellisen tekniikan yrityksessä (2002-2006)
  • avainasiakassuhteiden kehittäminen Pohjoismaissa (2002-2006)
  • työskentely Euroopan johtavassa terveydenhoitotuotteita myyvässä ja valmistavassa yrityksessä (2007-2011)

Johtaminen

Johtamisessa tärkeintä on kuuleminen ja kuuntelu, ongelmien havaitseminen ja ratkaisujen tarjoaminen. Yhteisöllisyyden luominen ja osallistaminen ovat minulle tärkeitä asioita.

  • 2003 – 2006 myynti- ja markkinointipäällikkö
  • 2007-2011  liiketoimintajohtaja
  • 2011-2013  yksikönjohtaja
  • 2013-2016 toimitusjohtaja / liiketoimintajohtaja

Lisätietoa urasta ja saavutuksistani löydät LinkedIn-profiilistani.

Dia 1

Työkokemus, tutkinko ja koulutukset (Minna Jacobson)

Comments are closed.